ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอวิธีทำและคำตอบค่ะ🥹

1). สอบใบขับขี่ Basic statistics การสอบใบขับขี่ประกอบไปด้วยการสอบภาคทฤษฎีและการสอบภาคปฏิบัติ ถ้า 25% ของผู้เข้า สอบสอบตกภาคปฏิบัติ และ 15% ของผู้เข้าสอบสอบตกภาคทฤษฎี และ 10% ของผู้เข้าสอบ สอบตกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ถ้าเลือกสุ่มผู้เข้าสอบมาหนึ่งคน จงหาความน่าจะเป็นที่คน ส้ นจะ 1.1) สอบตกอย่างน้อยหนึ่งตอน 1.2) สอบตกภาคปฏิบัติ แต่สอบผ่านภาคทฤษฎี 1.3) สอบผ่านทั้งสองตอน 1.4) สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งตอน 2). เชื้อโรคในวัว ถ้ามีเชื้อโรคในวัวชนิดหนึ่งที่สามารถติดต่อกันระหว่างสัตว์หลายๆประเภท สมมติให้วัว 200 ตัว ถูกทดสอบว่าติดเชื้อโรคหรือไม่ โดยเหตุการณ์ A คือเหตุการณ์ที่วัวถูกขนส่งด้วยรถบรรทุกเมื่อไม่ นานมานี้ และเหตุการณ์ B คือเหตุการณ์ที่วัวถูกทดสอบเชื้อโรคแล้วมีผลเป็นบวก (ติดโรค) โดย ข้อมูลของการตรวจเป็นไปตามตารางด้านล่าง B B' A 40 60 A' 20 80 2.1) มีความน่าจะเป็นเท่าใดที่วัวจะติดเชื้อและถูกขนส่งด้วยรถบรรทุกเมื่อไม่นานมานี้ 2.2) มีความน่าจะเป็นเท่าใดที่วัวจะติดเชื้อถ้ากำหนดให้วัวที่ทำการทดสอบนั้นถูกขนส่งด้วย รถบรรทุกเมื่อไม่นานมานี้ 2.3) ความน่าจะเป็นที่วัวจะติดเชื้อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยเราที

แบบฝึกหัดครั้งที่ 3 1. ถ้าสุ่มครอบครัวที่มีบุตรสองคนมาครอบครัวหนึ่ง แล้วจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ครอบครัว นั้น 1) มีบุตรคนแรกเป็นหญิง บุตรคนที่สองเป็นชาย 2) ไม่มีบุตรชายเลย 3) มีบุตรเป็นชายมากกว่า 1 คน 4) มีบุตรเป็นหญิงอย่างน้อย 1 คน 5) มีบุตรชาย 1 คน บุตรหญิง 1 คน 6) มีบุตรชาย 3 คน 2. ถ้าหยิบลูกหิน 3 ลูกจากกล่องที่มีลุกหินสีน้ำเงิน 4 ลูก และสีแดง 7 ลูก ซึ่งจำนวนของการหยิบที่จะเกิดขึ้น ทั้งหมด คือ 165 วิธี จงหาความน่าจะเป็นที่หยิบได้ลูกหินสีน้ำเงิน 3 ลูก ที่หยิบได้ 4 วิธี 3. เรือนรับรองหลังหนึ่งมี 3 ห้องนอน ห้องหนึ่งพักได้ 3 คน ส่วนอีก 2 ห้อง พักได้ห้องละ 2 คน ถ้ามีแขก 7 คน เป็นหญิง 3 คน ชาย 4 คน จะเดินทางมาพักโดยไม่ระบุเพศให้ทราบล่วงหน้า จงหาจำนวนวิธีการจัด ห้องที่สามารถจัดได้ทั้งหมด ซึ่งการจัดคน 7 คน เข้าห้องพัก สามารถทำได้ (7! / 3!. 2!. 2!) วิธี

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยน้าาา

แบบฝึกหัดครั้งที่ 2.2 1. น้ำส้มขนาดกล่องละ 330 มิลลิลิตร ระบุส่วนประกอบโดยประมาณไว้ดังนี้ น้ำส้มสายน้ำผึ้ง 90 % และ เนื้อส้ม 10% จงหา 1.1) น้ำส้มกล่องนี้ประกอบด้วย น้ำส้มสายน้ำผึ้ง มิลลิลิตร 1.2) น้ำส้มกล่องนี้ประกอบด้วย เนื้อส้ม ที่มิลลิลิตร 2. ในการซื้อรถยนต์คันหนึ่ง ราคา 800,000 บาท ต้องจ่ายเงินดาวน์ 25% ส่วนที่เหลือนำไปจัดไฟแนนซ์ เพื่อผ่อนชำระเป็นรายเดือนต่อไป จงหา 2.1) ในการซื้อรถยนต์คันนี้ จะต้องจ่ายเงินดาวน์ บาท 2.2) ส่วนที่เหลือจัดไฟแนนซ์เป็นเงินกี่บาท ? 3. กระเป๋าใบหนึ่งราคาปกติ 3,200 บาท แต่ติดป้ายลดราคาเหลือ 2,400 บาท จงหาว่ากระเป๋าใบนี้ลดราคาให้ กี่เปอร์เซ็นต์ ?

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหนูหน่อยนะคะหนูทำไม่ได้ค่ะ

1 จาก 6 1. ให้นักศึกษานำข้อมูลที่ได้สร้างตารางแจกแจงความถี่ 2. ให้นักศึกษานำข้อมูลที่ได้คำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม พิสัย ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และสัมประสิทธิ์การแปรผัน ในกรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ 3. ให้นักศึกษานำตารางแจกแจงความถี่ที่ได้ในข้อ 1 คำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ความแปรปรวน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ 4. ให้นักศึกษานำข้อมูลที่ได้ หาค่า Q2 D5 และ Pas 29 19 31 กิจกรรมที่ 1 หน่วยที่ 3 สถิติเบื้องต้น (15 คะแนน) ส่งวันที่ 4 มีนาคม 2567 48 43 49 49 44 27 39 10 15 11 20 33 43 32 47 12 15 43 11 10 40 ข้อมูลชุดที่ 6 23 12 43 ข้อมูลชุดที่ 1 38 43 23 46 14 12 46 19 20 34 49 22 ข้อมูลชุดที่ 2 47 28 31 18 15 14 50 19 44 23 27 29 32 14 16 15 27 14 26 38 39

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยทีค่ะ ใครช่วยได้ทักทาบอกที

ชุดที่ 1 คะแนนมาตรฐาน 1. 1 Xi 65 S-4X-5503121 2. Zi=-2.5-3. Xi-25 93111 X 3. จากข้อมูล S 15 5 วิชา คณิต 105 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 110 22 3.1 ติวสอบวิชาคณิตและวิชาภาษาอังกฤษ และ 125 คะแนนตามลำดับ จงหาคะแนนมาตรฐานของสองวิชา 3.2 โจ มีคะแนนมาตรฐานภาษาไทยเป็น -0.5 จงหาคะแนนที่สอบได้ 4. บริษัทแห่งหนึ่ง ต้องการรับสมัครพนักงาน โดยกําหนดว่า พนักงานที่บริษัทจะรับเข้าทำงานนั้น จะต้องมี คะแนนมาตรฐาน อายุตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุของผู้ที่มา สมัคร ทั้งหมดเป็น 27 และ 5 ปี ตามลำดับ อยากทราบว่า คนที่มาสมัครจะต้องมีอายุเท่าไรขึ้นไป ทางบริษัท งจะรับเข้าเป็นพนักงานบริษัท เลขที่ : X 45 TECH) and Im MA

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/44