ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิธีใช้ Clearnote มหาวิทยาลัย

สอบถาม แอปจดโน๊ตที่เเม่ค้า ชอบใช้เเต่งภาพค่ะ จะเป็นแบบ ใช้ปากกาทัชเขียนเเล้วกลายเป็นฟอนต์​เลยค่ะ เค้าหานานมาก หาไม่เจอเลยค่ะ ใจดีบอกหน่อย... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิธีใช้ Clearnote มหาวิทยาลัย

ปวส.1 บัญชี

79 รายการที่ 7 16 มีนาคม 25X8 รับบิลค่าโทรศัพท์จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,500 บาท นนี้สนหพิ่ม (+) การวิเคราะห์รายการค้า เป็นดังนี้ สินทรัมย์พืม 4) สต. 6 กแนๆrส้า 4, 500 ปทชw 4,500 บาท บาท ผลกระทบต่อสมการบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ = + เจ้านนmรศา - มริชททีโ ที่ 4,500 การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ร้านกันภัยบิวตี้ งบแสดงฐานะการเงิน วันที่ 16 มีนาคม 25X8 สินทรัพย์ บาท สต. หนี้สินและส่วนของเจ้าของ สต. บาท l0,500 4, 500 6 กุแนm ด้า | - )

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิธีใช้ Clearnote มหาวิทยาลัย

ช่วยข้อ2.3-2.5หน่อยค่ะ เศรษฐศาสตร์จุล

2. กําหนดให้อุปสงค์และอุปทานของตลาดขนมปัง เป็นไปตามสมการต่อไปนี้ 0” = 1600 - 3002, 0” = 1.400 + 7002 2.1 ให้ท่านหาราคาดุลยภาพและปริมาณตุลยภาพ (7 = 0.2, 0 = 1540) 2.2 เมื่อราคาของแยมเพิ่มขึ้น ทําให้อุปสงค์ต่อขนมปังลดลง 100 หน่วยทุกๆระดับราคา กําหนดให้ อุปทานไม่เปลี่ยนแปลง ให้ท่านหาราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพใหม่ (6 = 0.บ 0 = 1470 2.3 เมื่อรัฐบาลเก็บภาษีขนมปังหน่วยละ 0.1 บาท กําหนดให้อุปสงค์ต่อขนมปังไม่เปลี่ยนแปลง ให้ ท่านหาราคาดุลยภาพและดุลยภาพใหม่ (7 = 0.27, 0 = 1519 2.4 ท่านคิดว่าการเก็บภาษีจากผู้ผลิตในข้อ 2.3 ผู้บริโภคต้องร่วมแบกรับภาษีหรือไม่ ให้ท่านคํานวณ ภาระภาษีต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต 2.5 การเก็บภาษีในข้อ 2.3 ทําให้ส่วนเกินผู้บริโภคและส่วนเกินผู้ผลิตลดลงเท่าใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิธีใช้ Clearnote มหาวิทยาลัย

ช่วยอธิบายให้เข้าใจหน่อย ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร

จิตภัณฑ์พัดลมติดเพดานและผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ท่าน "ท่านเห็นด้วยกับข้อความ นารีเภคตกเบอจโคลิตเพ็ดจักหหา กําลังทํากา จ้างต้นหรือไม่ จงอธิบายเหตุผลิ * เล ล ต6 เพออ๕ เพศ เลขกอสลขา1 58

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
วิธีใช้ Clearnote มหาวิทยาลัย

ช่วยแต่งกลอน เกี่ยวกับ #ความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิและโอกาส หน่อยค่ะ จำนวน 1 บทค่ะ (ไม่จำกัดประเภทบทกลอน) #ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/2