ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

แผนการเรียน มหาวิทยาลัย

ทำเป็น 4 ชาร์ตยังไงหรอคะ ขอภายในวน.ได้มั้ยคะ🥺

ตอนที่ 3 การหาความกระด้างเนื่องจากแคลเซียม 1. เครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดเครื่องแก้วสำหรับทำการไตเตรต 2. สารเคมีและการเตรียมสารละลาย 2.1 สารละลายมาตรฐาน Disodium-EDTA ซึ่งมีความเข้มข้น 0.01 M 2.2 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งมีความเข้มข้น 4 M 2.3 Murexide Indicator เตรียมโดยการชั่ง Murexide 0.2 กรัม ละลายในสารละลาย ผสมซึ้งประกอบด้วย Triethanolamine 15 มิลลิลิตร กับ Ethanol 5 มิลลิลิตร 3. วิธีการทดลอง ตวงนำตัวอย่างมา 100 มิลลิลิตร ใส่ในขวดรูปชมพู่ปริมาตรขนาด 250 มิลลิลิตร เติมสารละลาย โซเดียมไฮดรอกไซด์ (4 M) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ตามด้วย Murexide Indicator ผสมให้ คลุกเคล้ากันโดยการแกว่ง Flask เบาๆ แล้วนำไปไตเตรดกับสารละลายมาตรฐาน Disodium- EDTA ซึ่งมีความเข้มข้น 0.01 M 4. การคำนวณ Calcium Hardness (ppm as CaCo,) ml 0.01 M EDTA x 100 ml sample

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แผนการเรียน มหาวิทยาลัย

ช่วยแสดงขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมให้หน่อยค่ะ

Meet - awr prmm-ug0 C 6 meet.google.com/awr-prmm-uqC - Apps ระบบบริการการศึกษา.. C Chusak Yathongchai กำลังนำเสนอ Q แอกนวายุนตั้องการทางะไ้ 3. จงเขียนผังงานเพื่อแสดงขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมแสดงปริมาณคอนกรีตที่ต้องใช้ในการเทพื้นถนน ขนาด 4 เลน ที่มีความกว้าง 10 เมตร ตามความยาวของถนน โดยถนนยาว 100 เมตร จะใช้คอนกรีต 50 ลูกบาศก์เมตร 4. ฟาร์มแห่งหนึ่งต้องการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการคำนวณราคารวม และปริมาณส่วนผสมของอาหารหมู แต่ละชนิด ซึ่งจะคิดตามจำนวนหมูที่มีอยู่ โดยหมู 1 ตัว ต้องใช้ส่วนผสมดังนี้ คือ ๆ บ ร่ำ 0.5 ก.ก. ราคา ก.ก. ละ 5 บาท - ข้าวโพด 1 ก.ก. ราคา ก.ก. ละ 5 บาท ปลายข้าว 0.5 ก.ก. ราคา ก.ก. ละ 6 บาท จงเขียนผังงานเพื่อแสดงขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมคำนวณราคารวมและปริมาณส่วนผสมที่ต้องใช้ ในการผสมอาหารหมูตามจำนวนหมูดังกล่าว

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แผนการเรียน มหาวิทยาลัย

สวัสดีค่ะพี่ๆอยากสอบถามพี่ๆที่เรียนคณะแพทยศาสตร์หรือทันตะเภสัชว่า อยากให้แนะนำเตรียมตัวในการเรียนคณะนี้หน่อยพอดีหนูเป็นคนที่เรียนได้แต่หั... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/15