ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

แผนการเรียน มหาวิทยาลัย

เฉลยGat มันแปลกๆอ่ะ คำอธิบายมันอีกอย่าง-เฉลยที่ร่างแผนภูมิกับตารางรหัสคำตอบอีกอย่าง สรุปอันไหนถูกกก

2 Chapter บทความที่ 5 ปัญหาเป็นเหตุการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แล้วทำให้เราเกิดความยากลำบาก หรือเกิดอุปสรรค ที่จะทำให้เราก้าวข้ามผ่าน บางครั้งปัญหาก็ทำให้เราเกิดความเครียดได้เหมือนกัน เราทุกคนบนโลก ต่างก็มีปัญหาที่เป็นปัญหาส่วนตัวของแต่ละคน ต่างคนก็ต่างปัญหากันไปเรื่องราวในชีวิตประจำวันก็ สามารถนำมาเป็นปัญหาได้ ปัญหามีหลายแบบด้วยกัน เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ อาจจะเป็นเรื่องของ เงินไม่พอใช้ในชีวิตประจำวัน ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นไปอีกอาจจะเป็นปัญหาเรื่องนำมันราคาสูง ขึ้นมาอาจมีผลกระทบต่อคนที่ใช้รถยนต์ต้องจ่ายค่าน้ำมันราคาแพงขึ้น ปัญหาครอบครัว เป็นปัญหาที่ เราต้องพบเจอซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา เช่น แม่กับลูกชายทะเลาะกันเรื่องลูกติดเกม สามีภรรยาทะเลาะกัน แต่เมื่อมีปัญหาก็ย่อมมีทางออกเสมอ อยู่ที่ว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้รวดเร็ว และดีเพียงใด ปัญหาทางเศรษฐกิจในเรื่องของน้ำมันราคาแพง อาจแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนไปใช้แก๊สที่มีราคาถูก หรือใช้พาหนะอื่น ๆ เช่น จักรยาน ที่ไม่ต้องใช้น้ำมัน ส่วนเรื่องของปัญหาครอบครัวสามารถแก้ไขได้ เพียงแค่คนในบ้านปรับความเข้าใจ และถ้าเกิดปัญหานั้นมีผู้อื่นร่วมด้วยช่วยแก้ไข ก็จะทำให้ปัญหา นั้นผ่านพ้นไปด้วยดี แต่สำหรับบางคน บางปัญหา ผู้อื่นก็ไม่สามารถร่วมแก้ปัญหาได้เพราะบางทีปัญหา ที่เกิดขึ้นอาจเป็นปัญหาที่มีเพียงตัวเราเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้ เพราะว่ามันคือปัญหาส่วนตัว เมื่อเกิด ปัญหาส่วนตัวขึ้นและตัวเราแก้ไขไม่ได้ ผู้อื่นก็ช่วยแก้ไขปัญหาไม่ได้ จึงกลายเป็นโรคชนิดที่เรารู้จักกันดี โรคนี้มีชื่อว่า โรคซึมเศร้า ผู้คนที่เป็นโรคนี้สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการมีปัญหาส่วนตัวที่แก้ไขไม่ได้ก่อให้ เกิดความเครียดและเป็นโรคซึมเศร้าตามมา บางคนสามารถขจัดความเครียดนี้ออกไปได้ก่อนที่จะเป็น โรคซึมเศร้า นั่นก็คือการไปปรึกษาแพทย์เพื่อสอบถามถึงสาเหตุความเครียดและเพื่อให้แพทย์แนะแนวทาง แก้ปัญหาให้แต่สำหรับบางคนแล้วไม่เลือกที่จะไปปรึกษาแพทย์เพราะคนส่วนใหญ่มักคิดว่า คนที่ไปพบ แพทย์ถือเป็นคนที่มีอาการทางจิต หรือเป็นโรคจิต และเมื่อความเครียดถูกสะสมก่อให้เกิดโรคซึมเศร้า การเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงจะทำให้เกิดการอยากฆ่าตัวตาย ปัจจุบันนี้คนจำนวนมากฆ่าตัวตายด้วย โรคซึมเศร้า หากเราพบว่า มีอาการเบื่ออาหาร เครียดง่าย รู้สึกท้อแท้ในชีวิตง่าย นั่นก็คือเรามีโอกาส เป็นโรคซึมเศร้า จึงควรรีบปรึกษาปัญหา ความเครียดต่าง ๆ กับครอบครัวหรือไปปรึกษาแพทย์ กอน ที่จะเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรง แล่ บญ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/2