ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

เคมี
มหาวิทยาลัย

ขอวิธีทำอย่างละเอียดค่ะ ขอบคุณค่ะ

------------ ป๒งแนยท6 7»+ ท------ . 1) นั้กสัมสายซ์ 50 ภู มี(๑แอซูติกละเข๐4 4 0 จ้าน้าสัมเทยศ์ณิธาธนณเหญ่ด, 40 รู1๐๓ จักส้ลสพตเค้งคัง. รนต์รนาตด ย กรพงาทย วธิท - ล อ
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ทำอย่างไงเอ่ย งง

3 ให้นักเรียนเปลี่ยนตําแหน่งของตัวเลขทั้ง 4 แถวนี้ใหม่ แต่ให้ตัวเลข 1.2.3-6 มีค่าคงเดิมและให้เป็น 4 แถว จึ่ง มีตัวเลข 1-2-3-4 ด้วย อาจจะสลับตัวเลข 2.3-1-4 หรือ 1.4.3.2 อย่างไรก็ได้ โดยเงื่อนไข ในแย่ละแถวจะห้อง .บวกถันลงมาได้ 10 และบวกทางแนวนอนก็ได้ 10 ทั้ง 4 แถว ธา ล | 1 2 3.049 | 1 8 4| | | [เพ 4. บ้านของดนัยอยู่ห่างจากโรงเรียน 500 เมตร ส่วนบ้านของสมใจอยู่ เตือนใจออกจากบ้านเวลา 7:00 น. แล้วเตินตรงมาโรงเรียน ปรากฏว่า ' คงคู่ นักเรียนคิดว่าใครเดินเร็วกว่ากัน