ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยถอดคำประพันธ์หน่อยค่ะ รบกวนด้วยนะคะเราพยายามแล้วแต่ก็ทำไม่ได้สักทีTT

อ้าสอง เทเวศร์ โปรดช่วย ดลใจ ม ด้วยเดขเทพ ไท แม้คิดขัดขืน มาเถิดนางมา ขด โปรดเกศข้า มาเร็วบัดนี้ บาท ทรามวัยให้ เพลิน ฝืนมนตร์คาถา อย่าช้าเรื่อง ทรามวัยรูปงาม จึงได้ทราบ ชอย อ้านางโศภา อย่าช้ามาไว โฉมยงอย่า ทรงฟังซึ่งวาท ที่กราบทูลเชิญ, จนลืมขวยเขิน แล้วรีบเร็วมา. รีบลีลาจร ความ ตูข้าสั่งให้ รีบรัดมาเถิด ขืนขัดคงเกิด ขอให้นิทรา ขา คอย มาเร็วบังอร ข้าขอนี้นา, เข้าสึงถึงใจ. ต้อนรับ ทรามวัย โฉมตรูรีบจร. ในทรวง เร่าร้อน, ข้าเรียกนางมา.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ฟิสิกส์

14:21 ← 1. 2. 4. LINE โรงเรียนกวดวิชาเพอร์เฟ็ค PERFECT ลาดพร้าว101/3 (วิสุทธานี) โทร.02-7339295 ฟิสิกส์ ม.ต้น แสงและการมองเห็น 5. 09 แสงและการมอง... 6. ● เป็นระยะเท่าไร ชายคนหนึ่งสูง 1.6 เมตรยืนอยู่หน้ากระจกเงาระนาบเพื่อต้องการให้เห็นเต็มตัว จะต้องใช้กระจกเงา ระนาบยาวน้อยที่สุดเท่าใด 1. 1.0 เมตร 2. 0.8 เมตร 1. 5 m/s 0 44 3. ถ้าเลื่อนกระจกเงาราบเข้าหาวัตถุด้วยความเร็ว 10 m/s ภาพในกระจกจะเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเท่าไร 3. 20 m/s 3. 1.2 เมตร ถือกระจกเงาราบที่มีขนาดสูง 10 cm. ให้ห่างจากนัยน์ตา 60 cm. จะทำให้สามารถมองเห็นภาพของ ต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังได้ตลอดค้นพอดี ถ้าต้นไม้นั้นมีความสูง 2.5 เมตร จงหาว่าต้นไม้อยู่ห่างจากคนมอง 2. 10 m/s 4. 1.4 เมตร 2 4. 40 m/s (คัดเลือกโอลิมปิก) กระจกสองบานต้องวางทำมุมกันกี่องศา จึงทำให้ภาพทั้งหมดที่เกิดจากวัตถุที่วางอยู่ ระหว่างกระจกทั้งสองนั่นมีจํานวน 11 ภาพ โรงเรียนกวดวิชาเพอร์เฟ็ค PERFECT ลาดพร้าว101/3 (วิสุทธานี) โทร.02-7339295 ฟิสิกส์ ม.ต้น แสงและการมองเห็น (โควตา มอ) รูปปั้นตุ๊กตามีความสูงเท่ากับ 5 เซนติเมตร ถ้านำกระจกเว้าที่มีรัศมีความโค้งเท่ากับ 4 เซนติเมตร วางห่างจากรูปปั้นดังกล่าวเป็นระยะทาง 10 เซนติเมตร ภาพรูปปั้นสูงกี่เซนติเมตร 1 % (โควตา มอ) ถ้าวางวัตถุที่มีความสูง 10 เซนติเมตร ไว้หน้ากระจกนูนซึ่งมีรัศมีความโค้ง 50 เซนติเมตร โดยวางให้ห่างจากหน้ากระจกเป็นระยะ 100 เซนติเมตร จงหาความสูงของภาพว่ามีขนาดกี่เซนติเมตร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0