คณิตศาสตร์

ทำให้เป็นผลต่างกำลัง2 หน่อยค่ะ ด่วนๆ ขอบคุณค่ะ

การแยกตัวประกอบพหุนาม

คำตอบ