เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ม.2

164

1588

0

ข้อมูล

LT_Study

LT_Study

มัธยมต้น All

สรุปนี้เป็นเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง เนื้อหาชั้นม.2 นะคะ
ซึ่งในการแยกตัวประกอบพหุนาม อาจจะต้องมีพื้นฐานความรู้เรื่องพหุนามบ้าง รวมถึงการแยกตัวประกอบ การหารร่วมมากหรือห.ร.ม ด้วยนะคะ
รูปปก และสติกเกอร์ตกแต่งต่างๆ ที่นำมาใช้ ใช้เพื่อตกแต่งและเพิ่มความน่าอ่านให้กับสรุปเท่านั้น
ไม่ใช้และไม่คิดจะใช้สรุปนี้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด มีอะไรสามารถเพิ่มเติม หรือทักท้วงได้เลยนะคะ 🙂🙂

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News