คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

4G ยl แal 09:21 น. ล %3 ริ 89 ] 0001แบบทดส. ? 7. จากกราฟเป็นคำตอบอสมการข้อใด -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 ก. -20 2 x 2 15 ข. -20 < X < 15 ค. -20 2 x > 15 ง. -20 < X < 15 1 8. จงหาคำตอบของอสมการ x +1 > - X - 1 ก. x < -4 2 ข. x < 4 ค. x > -4 ง. x > 4 9. สามเท่าของจำนวนหนึ่งบวกด้วย 9 มีค่ามากกว่า 15 จงหาจำนวนนั้น ก. x < -2 ข. x < 2 ค. x > -2 ง. x > 2 10. เอมอรซื่อเสื้อ 3 ตัว กางเกง 2 ตัว ราคารวมกัน เป็นเงินน้อยกว่า 510 บาทถ้ากางเกงมีราคามากกว่า สองเท่าของราคาเสื้ออยู่ 10 บาท อยากทราบว่าเอมอร จะซื้อเสื้อและกางเกงที่ราคาสูงสุดได้เท่าไร ก. 50 และ 120 ข. 60 และ 130 ค. 70 และ 150 ง. 80 และ 160 หน่วยที่ 2 การแยกตัวประกอบพหุนาม =
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!