มัธยมปลาย
Aunyapat

Aunyapat

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
383

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

การแยกตัวประกอบ...

Aunyapat
210
2
รากที่2 ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

รากที่2 ม.3

Aunyapat
32
0
กราฟ&ระบบสมการ2ตัวแปร ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

กราฟ&ระบบสมการ2...

Aunyapat
102
2
แรง&การเคลื่อนที่ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

แรง&การเคลื่อนท...

Aunyapat
39
0