มัธยมต้น
𝙹𝙰𝚇𝙹𝙸𝙴

𝙹𝙰𝚇𝙹𝙸𝙴

˜”*°•. คุณยังมีเวลาอีกมาก และเราจะอยู่ข้างๆ เผื่อว่าเราจะช่วยอะไรคุณได้ 🫀 •°*”˜
ɪɢ ➽ _ᴊᴀxᴊɪᴇ

โน้ต

จำนวนโน๊ต
22
จำนวนไลค์
3333

Q&A

จำนวนคำตอบ
2
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0