มัธยมปลาย
study63s

study63s

Dent is calling me.✨#dek63☘

โน้ต

จำนวนโน๊ต
42
จำนวนไลค์
31850

Q&A

จำนวนคำตอบ
30
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1