เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิต ม.3 : การแยกตัวประกอบพหุนาม

316

2543

3

ข้อมูล

🔮🌻ᙏ̤̫

🔮🌻ᙏ̤̫

มัธยมต้น 3

สปส. : สัมประสิทธิ์
ตปก. : ตัวประกอบ

ความคิดเห็น

sxtorynz
sxtorynz

.

ผู้เยี่ยมชม

รบกวนขอไฟล์ PDF หน่อยงับ🥰
Email : methaweenonny@gmail.com

🔮🌻ᙏ̤̫
Author 🔮🌻ᙏ̤̫

ส่งให้แล้วนะคะ ~

News