คณิตศาสตร์

ช่วยหารากที่สองของ 675 ให้หน่อยได้ไหมคะ
คิดมานานมากแล้วยอมกับข้อนี้จริงๆอ่ะ

675 คิด รากที่สอง กรณฑ์ที่สอง แสควร์รูท แบบฝึกหัด

คำตอบ