มัธยมปลาย
erk.

erk.

ดีงับ

โน้ต

จำนวนโน๊ต
1
จำนวนไลค์
9

Q&A

จำนวนคำตอบ
2
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

relative clause💞 ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

relative clause💞

erk.
9
0