คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ

21:16 น. ŝ LINE 19. x² + 9x + 20 20. x² + 14x + 48 1. x² + 16x + 64 2. x² + 14x + 49 3.x² + 7x+6 GO DAILY -การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง FULL (1) 4. x² + 10x + 9 5. x² + 16x + 64 6. x² + 2x + 1 7. x² + 12x +35 8. x² + 3x + 2 9. x² + 14x + 48 10. x² + 10x + 24 11. x² + 9x + 20 12. x² + 6x + 5 13. x² + 8x + 7 14. x² + 9x + 20 15. x² + 14x +49 16. x² + 15x + 54 17. x² + 8x + 12 18. x² + 12x + 35 19. x² + 9x + 14 20. x² + 18x + 81 = = = เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่พหุนามอยู่ในรูป x + bx + c ชุดที่ 2 ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ = = = = = = ● = = ******* 39. x² + 11x + 24 40. x² + 10x + 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้สอน นางสาวกัลย Dy แบบฝึกทักษะ …………………… ********* 21. x² + 10x + 16 | 22.x2+5x+4 23. x² + 12x + 27 24. x² + 6x + 5 25. x² + 9x + 18 26. x² + 7x + 10 27. x² + 11x + 24 28. x² +18x + 81 29. x² + 8x + 16 30. x² +8x+7 31. x² + 2x + 1 32. x² + 9x + 8 33. x² + 8x + 15 34. x² + 13x + 40 35. x² + 10x + 21 36. x² + 6x + 5 37. x² + 2x + 1 38. x² + 8x + 12 39. x² + 7x+6 40. x² + 8x + 16 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้สอน นางสาวกัลยา ชำนาญ ********* ……………………….. 51.076 …………….…. B/S ……………………….. แบบฝึกทักษะ = = = = = = = = = ************ = = E ********* = ******* เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่พหุนามอยู่ในรูป x – bx + c -
ร. -การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง FULL (1) 21:16 น. S 1. x² + 11x + 28 2. x² + 3x + 2 3. x² + 9x + 18 4.x² +6x+8 5. x² + 6x + 5 LINE GO DAILY 6. x² + 7x+6 7.x² + 9x +8 8. x² + 8x + 7 9. x² + 8x + 16 10. x² + 2x + 1 11. x² + 12x +32 12. x² + 13x + 36 13. x² + 13x + 40 14. x² + 6x + 8 15. x² + 16x + 63 16. x² + 9x +8 17. x² + 10x +9 18. x² + 8x + 12 19. x² + 9x + 20 20. x² + 14x + 48 = เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่พหุนามอยู่ในรูป x + bx + C ซดที่ 1 ชื่อ-สกุล.. ชั้น เลขที จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ = F = ● = = ********* แบบฝึกทักษะ ********* ……………………….……………………………………………………………… ********** ********** 21. x² + 6x +8 22. x² + 11x + 30. 23.x2+5x+6 24. x² + 18x+81 25. x² + 10x +9 26. x² + 8x + 7 27. x² + 16x + 63 28. x² + 11x + 30 29. x² + 8x + 15 30. x+5x+6 31. x² + 7x + 12 32. x² + 4x + 4 33. xẻ +5x+4 34. x² + 8x + 15 35. x² + 9x + 14 36. x² + 12x + 27 37. x² + 13x + 40 38. x2 +9x +8 39. x² + 11x + 24 40. x² + 10x + 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้สอน นางสาวกัลยา ชำนาญ ***********... *********** USOLIT ********* *********... *********.. กระทรวงศึกษาธิการ 13.976 TJONSVIA ITVLI แบบฝึกทักษะ ชน = = = = ********* เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่พหุนามอยู่ในรูป x + bx + c ชุดที่ 2 ชื่อ-สกุล เลขที
PromotionBanner

คำตอบ

ได้คำตอบยังคะ เค้าจ้างทำ+อธิบายวิธีสอน ให้ได้นะคะ แอดไลน์ nunujub2 ได้นะคะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉