มัธยมปลาย
Nyg_ngamjit ~~

Nyg_ngamjit ~~

อิฮิ ติดตามได้นะจ้ะ
IG : nyg_ar4 (วาดภาพ)

โน้ต

จำนวนโน๊ต
45
จำนวนไลค์
5589

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[CAMPUS] ตรีโกณมิติ ม.5 ปก
 • มัธยมปลาย
 • คณิตศาสตร์

[CAMPUS] ตรีโกณ...

Nyg_ngamjit ~~
34
0
ภาษาไทย ม.4 ปก
 • มัธยมปลาย
 • ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.4

Nyg_ngamjit ~~
12
0
[กลางภาค] ดาราศาสตร์ ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

[กลางภาค] ดาราศ...

Nyg_ngamjit ~~
123
0
[กลางภาค] ประวัติ ม.3 บท.1-4 ปก
 • มัธยมต้น
 • ประวัติศาสตร์

[กลางภาค] ประวั...

Nyg_ngamjit ~~
903
9
[กลางภาค]พุทธประวัติ ม.3 ปก
 • มัธยมต้น
 • สังคมศึกษา

[กลางภาค]พุทธปร...

Nyg_ngamjit ~~
295
0