มัธยมปลาย
NeptuneNichapat

NeptuneNichapat

อย่าให้คนอื่นว่าเราโง่ !

โน้ต

จำนวนโน๊ต
2
จำนวนไลค์
1706

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

Mind Map ทฤษฎีเลขยกกำลัง ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

Mind Map ทฤษฎีเ...

NeptuneNichapat
728
8
ไฟฟ้าเคมี ม.6 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

ไฟฟ้าเคมี ม.6

NeptuneNichapat
978
5