คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับใกล้จะถึงกำหนดแล้วครับ ข้อไหนก็ได้ครับแสดงวิธีทำแบบละเอียดให้ได้ยิ่งดีครับ ขอบคุณมากครับ

ข้อสอบซ่อมระบบสมการเชิงเส้น 1. เลขสองจำนวนซึ่งผลบวกของสองเท่าของจำนวนน้อยกับสามเท่าของจำนวนมากเท่ากับ 42 และสามเท่าของจำนวนน้อย มากกว่าจำนวนมากอยู่ 8 จงหาเลขสองจำนวนนั้น 2. กระปุกออมสินของโดมมีเหรียญห้าบาทและเหรียญหนึ่งบาทรวมกันได้ 52 เหรียญ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 124 บาท อยากทราบว่า โดมมีเหรียญห้าบาทและเหรียญหนึ่งบาทอย่างละกี่เหรียญ 3. ในฟาร์มแห่งหนึ่งมีหมูกับไก่ นับหัวรวมกันได้ 24 หัว นับขารวมกันได้ 66 ขา จงหาว่ามีหมูและไก่อย่างละกี่ตัว 4. เด็ก 8 คน กับผู้ใหญ่ 6 คน ขุดบ่อเสร็จใน 4 วัน ถ้าเด็ก 3 คน กับผู้ใหญ่ 4 คนจะขุดบ่อนี้เสร็จใน 8 วัน ดังนั้น ถ้าให้เด็ก 4 คน จะขุดบ่อนี้เสร็จในเวลากี่วัน ข้อสอบซ่อมระบบสมการดีกรีสอง 1. จงหาคําตอบของระบบสมการ x-y=1 xy = 12 2. จงหาคําตอบของระบบสมการ 3x−2y = 8 3x²-7y² = 20 3. จงหาคำตอบของระบบสมการ x + y = 5 เพิ่มเติม 2x²-3y² = 5
1. จงแก้ระบบสมการ 2. จงแก้ระบบสมการ 3. จงแก้ระบบสมการ 1 2 4. จงแก้ระบบสมการ 7x-5y=55 2x+3y=-2 0.4x+0.5y = 3.1 0.3x+0.2y = 1.1 -6x+4y=-12 1 x=y=1 3 x=3y-15 2y=3x-4 ข้อสอบซ่อมระบบสมการเชิงเส้น ข้อสอบซ่อมความน่าจะเป็น ที่ผลรวมของแต้มเป็นจำนวนคู่ จงเขียนแผนภาพต้นไม้ หรือ การโยงเส้น หรือ ตารางแสดงวิธีการหาคำตอบ พร้อมทั้งระบุผลลัพธ์ทั้งหมด จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด ผลลัพธ์จากเหตุการณ์ที่สนใจ จำนวนผลลัพธ์จากเหตุการณ์ที่สนใจ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้ พื้นฐาน 1. สุ่มหยิบลูกบอล 2 ลูก จากถุงที่บรรจุลูกบอล 4 ลูกขนาดเท่ากัน ซึ่งมีสีเหลือง สีน้ำเงิน สีแดง และสีม่วง อย่างละ 1 ลูก โดยหยิบลูกบอลทีละลูกโดยไม่ใส่คืนก่อนหยิบลูกที่สอง จงหาความน่าจะเป็นของการหยิบได้ลูกบอลสีแดง หรือสีน้ำเงิน 2. ครอบครัวหนึ่งมีบุตร 4 คน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่บุตรคนสุดท้ายเป็นเพศชาย และบุตรคนที่สองเป็นเพศหญิง 3. ถุงใบหนึ่งมีสลากอยู่ 16 ใบขนาดเท่ากัน เขียนหมายเลข 6 ถึง 21 กำกับไว้ใบละ 1 หมายเลข สุ่มหยิบขึ้นมา 1 ใบ จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ได้หมายเลขที่ 3 หรือ 4 หารลงตัว 4. กล่องทึบใบหนึ่งบรรจุลูกปิงปอง 6 ลูก แต่ละลูกเขียนหมายเลขกำกับไว้คือ - 5, -2, 0, 1, 3, 4 จงหาความน่าจะเป็นของของเหตุการณ์ที่สุ่มหยิบลูกปิงปองขึ้นมา 2 ลูก โดยหยิบขึ้นมาทีละลูกแล้วใส่คืน และได้เหตุการณ์ 5. จงหาความน่าจะเป็นของการสุ่มหยิบบัตรหมายเลข 2 ใบพร้อมกันจากกล่องทึบที่มีบัตรหมายเลข 0, 1, 3, 8, 11 หมายเลขละ 1 ใบ ได้ผลคูณของหมายเลขบนบัตรเป็นจำนวนคู่
คณิตศาสตร์
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉