สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคับ

ใบงานที่ 1 หน่วยที่ 1 เรื่อง การออมและการลงทุน ชื่อ-สกุล ชั้น ม.2. เลขที่ กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนอ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วพิจารณาว่าข้อความดังกล่าวเป็นการออมทรัพย์หรือการลงทุน 1. ก้อยมีรายได้เหลือจากการใช้จ่ายเป็นประจำทุกเดือน 2. แก้มนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล 3. กิ่งมีเงินรายได้จากการทำงานเดือนละ 25,000 บาท และมีรายจ่ายในชีวิตประจำวันเดือนละ 10,000 บาท 4. แก้วนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละเดือนไปลงทุนผลิตสินค้า 5. ก้านใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการหารายได้พิเศษ .. 6. กุ้งพล่ารับซื้อเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วจากเพื่อนร่วมงานแล้วนำไปขายที่ตลาดนัด 7. กั้งใช้ทรัพย์สินและเงินทองอย่างประหยัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น 8. เกมร่วมหุ้นกับเพื่อน ๆ ทอดลูกชิ้นขายหลังเลิกเรียน 9. เก่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเงินเรียนต่อโดยไม่ต้องรบกวนพ่อแม่ 10. แอมมีเงินหยอดกระปุกวันละ 20 บาท หลังจากการใช้จ่ายที่โรงเรียน 11. อ๋อยซื้อพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และทองคำ 12. เอมฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน 13. อ้อมวางแผนการสะสมเงินให้เพิ่มทูนต่อเนื่องในระยะยาว 14. แอ่วสะสมเงินไว้ใช้จ่ายในยามชรา 15. เอินเปิดร้านขายของที่ระลึก เป็นสินค้าที่หายาก รูปแบบแปลกตามไม่ซ้ำใคร ซึ่งเธอซื้อสะสมไว้จากการเดินทาง ท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉