สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าาาา

....... ใบงานที่ วิชา ชั้น ม.1 ห้อง....….... เลขที่........ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย 5.1 ม.1/1 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์ บค้นข้อมูล คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความลักษณะภูมิอากาศในทวีปเอเชีย แล้วเต็มชื่อเขตภูมิอากาศลงในช่องว่าง ลักษณะภูมิอากาศ 1. อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 2 C ฤดูหนาวอุณหภูมิสูงสุดมีค่า ต่ำกว่า -3 C ได้แก่ ดินแดนรัสเซีย 2. ฤดูร้อนมีความชื้นจากพายุฤดูหนาวอากาศเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย 5 C ได้แก่ ทิศ ตะวันออกของจีน คาบสมุทรเกาหลี และตอนบนของญี่ปุ่น 3. ฤดูร้อนอากศร้อนและแล้ง ฤดูหนาวอากาศอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ย 17 C ได้แก่ ดินแดนที่ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เช่น อิสราเอล ซีเรีย ตุรกี 4. กลางวันอุณหภูมิเฉลี่ย 13 C กลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่า OC ได้แก่ บริเวณ เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน และคาซัคสถาน 5. อุณหภูมิสูงตลอดปี เฉลี่ยเกิน 27 C เช่น อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์ 6. มีลมมรสุมพัดผ่าน มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 2,500 มิลลิเมตร ได้แก่ อินเดีย บังกลาเทศ เมียนมา ภาคใต้และภาคตะวันออกของไทย และเวียดนามกลาง 7. มีความชื้นจากพายุหมุนเขตร้อน มีฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ย 18 ·C ได้แก่ บริเวณ ตะวันตกของจีน และตอนใต้ของญี่ปุ่น 8. อุณหภูมิของอากาศลดลงตามความสูงของพื้นที่ บริเวณที่พบ เช่น เทือกเขา หิมาลัย ที่ราบสูงทิเบต 9. มีฤดูร้อนและฤดูแล้งสลับกันอย่างเห็นได้ชัด ฤดูฝนฝนตกในช่วงลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้ ส่วนฤดูหนาวอากาศแห้งแล้ง ได้แก่ พื้นที่ส่วนของคาบสมุทรอินเดียและ คาบสมุทรอินโดจีน 10. อุณหภูมิต่ำตลอดปี ได้แก่ บริเวณตอนเหนือของรัสเซีย พืชสามารถขึ้นได้ในฤดู ร้อน ได้แก่ มอสและไลเคน เขตภูมิอากาศ 17 .... N
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉