สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ ด่วนค่ะ

ใบงาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้น ม.เท่าที่ สาระ เศรษฐศาสตร์ ตัวชี้วัด (ส. ๓.๑ ม.๒/๒) เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ ana คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกสินค้าหรือบริการในท้องถิ่นของตนเอมา 9 ชนิด และวิเคราะห์หลักการ ผลิตที่สอดคล้องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ลงในแผนภาพ ด้านเศรษฐกิจ ๑. สินค้าหรือบริการนี้มีวิธีการผลิต อย่างไรให้ใช้ต้นทุนต่ำแต่มีคุณภาพดี 5. สินค้าหรือบริการนี้สอดคล้องกับ เศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างไร ด้านสังคม ๑. สินค้าหรือบริการที่มีประโยชน์ต่อคน ในชุมชนอย่างไร ชื่อสินค้าหรือบริการในชุมชน ผ้าไหม ด้านเศรษฐกิจ ๑. สินค้าหรือบริการที่สัมพันธ์กับทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างไร ๒. การผลิตสินค้าหรือบริการนี้คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างไรบ้าง TA CAS L www.
PromotionBanner

คำตอบ

ด้านเศรษฐกิจ (บนซ้าย)
1.ใช้วัสดุภายในท้องถิ่นในการทำสินค้า เพราะเป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น จึงมีต้นทุนต่ำ
ด้านสังคม
1.สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

แสดงความคิดเห็น

ได้คำตอบยังคะ

Mod

ยังเลยคะ

Mod

ช่วยหน่อยได้ไหมคะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉