มัธยมปลาย
ynwanzz

ynwanzz

sci-math program ¦
กำลังทยอยทำวิชาอื่นๆอีกนาจาา~~📖📚

โน้ต

จำนวนโน๊ต
29
จำนวนไลค์
7739

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[Campus] แคลคูลัส ปก
 • มัธยมปลาย
 • คณิตศาสตร์

[Campus] แคลคูลัส

ynwanzz
18
0
[กลางภาค] ค.ปลอดภัย+อะตอม ปก
 • มัธยมปลาย
 • เคมี

[กลางภาค] ค.ปลอ...

ynwanzz
123
1
[กลางภาค] ตรีโกณ ม. 5 ปก
 • มัธยมปลาย
 • คณิตศาสตร์

[กลางภาค] ตรีโ...

ynwanzz
319
1
[กลางภาค] อนุกรมวิธาน ปก
 • มัธยมปลาย
 • ชีววิทยา

[กลางภาค] อนุกร...

ynwanzz
187
1
[กลางภาค] คลื่น ม. 5 ปก
 • มัธยมปลาย
 • ฟิสิกส์

[กลางภาค] คลื่...

ynwanzz
294
2