สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่อยบอกหน่อยค่ะ

กิจกรรมที่ 2.11 อธิบายเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ (ส.5.2 ม.3/1, 2) ตอนที่ 1 ศึกษาแผนที่กลุ่มภาษาในทวีปอเมริกาเหนือ แล้วตอบคำถาม กาษาอินเดียน กลุ่มภาษา เยอรมนิก โรมานซ์ อเมริกันอินเดียน เอสกิโม-อินุอิต ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษามาย [ ภาษาอินเดียน ภาษาฝรั่งเศส man: DK Concise World Atlas. (2016, p.5) ภาษาสเปน ภาษา ภาษาสเปน ฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ 10 1. ทวีปอเมริกาเหนือมีภาษาหลักอะไรบ้าง 2. เพราะเหตุใดประชากรในแต่ละประเทศ จึงใช้ภาษาที่เหมือนและแตกต่างกัน 3. ปัจจุบันภาษาใดที่มีการใช้แพร่หลายมากที่สุด และภาษาใดที่มีการใช้น้อยลง เพราะเหตุใด ตอนที่ 2 ตอบคำถามเกี่ยวกับการนับถือศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือ 1. เพราะเหตุใดทวีปอเมริกาเหนือจึงนับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์มากที่สุด 2. เพราะเหตุใดผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใดในทวีปอเมริกาเหนือจึงมีสัดส่วนสูง และมีแนวโน้มสูงมากขึ้น
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉