เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สังคม ม.2

63

1111

0

ข้อมูล

damoon

damoon

🌕เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
🌕ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป
🌕ภูมิอากาศของทวีปยุโรป
🌕ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป
🌕ลักษณะทางประชากรของทวีปยุโรป
🌕ลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้