สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ข้อ9กับข้อ13ทำไม่ได้

หน้า 7 แบบฝึกทักษะ 6 คําชี้แจง : ตอนที่ 1 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. เขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป มีลักษณะเด่นอย่างไร เรื่อง ภูมิประเทศของทวีปยุโรป .............. ประเทศ......... 3. เขตที่ราบใหญ่ตอนกลางตั้งอยู่บริเวณใดของทวีปยุโรป 2. “อ่าวเล็กๆ แคบและยาวเว้าลึกเข้าไปในพื้นดินมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน” เรียกว่า........... เป็นตัวบอน เป็น 10 ได้ ทั้งตอบ กับประเทศ ลงรายการวัตร........ 4. ในเขตที่ราบใหญ่ตอนกลางของยุโรปมีพื้นที่เป็นเปลือกโลกเก่าที่เรียกว่า ด้านตะวันตก ประเทศฝรั่งเศส พ 2560 คนเกรด.. 998 กร 5. เทือกเขาสูงที่สุดของทวีปยุโรป 6. เพราะเหตุใดเทือกเขาในเขตภูเขาหินใหม่ตอนใต้ จึงมีระดับความสูงมากกว่า ภูเขาในหินเก่า -6857.214MSOON! Gotas ng 2.102.720.4/5.v osy usne b Our เนื่องมาจากสาเหตุใด ชื่อ......... 7. เทือกเขาแอลป์ (Alps) จัดอยู่ในเขตภูมิประเทศแบบใดของทวีปยุโรป 8. แม่น้ำใดที่ยาวที่สุดในทวีปยุโรป (4) 200.00..... ไหลลง.........เทศบ 9. แม่น้ำดานูบมีความสำคัญทางเศรษฐกิจน้อยกว่าแม่น้ำไรน์ทั้งที่มีสถานะเป็นแม่น้ำนานาชาติเท่าเทียมกัน 11. เทือกเขา 10. เทือกเขาที่กั้นระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย เñon ง วัล ชี กันประเทศฝรั่งเศส และ สเปน 12. ดินแดนแห่งหมื่นทะเลสาบ หมายถึงประเทศ 13. เพราะเหตุใดประเทศไอซ์แลนด์จึงเป็นประเทศที่เป็นเกาะภูเขาไฟ ฟินแลนด์
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?