เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

🎢สรุปสังคม ม.3🥬

1411

24940

0

ข้อมูล

cpqstudies_🌻

cpqstudies_🌻

มัธยมต้น 3

อันนี้สรุปรวมของวิชาสังคมนะคะ
——-หัวข้อของแต่ละวิชา——-
1)พระพุทธ = วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา / ศาสนพิธี /ศาสนากับการอยู่ร่วมกันในไทย /ความแตกต่างของศาสนา
2)หน้าที่ = สิทธิมนุษยชน / บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
3)เศรษฐศาสตร์ = เงินเฟ้อ / เงินฝืด
4)ภูมิศาสตร์ = ภัยพิบัติในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ / ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / เป้าหมายการพัฒนา

🌻 ถ้าผิดพลาดตรงไหนหรือเขียนผิดต้องขออภัยด้วยนะคะ
´ސު` สติ๊กเกอร์ต่างๆเราเอามาจากใน pinterest น้า
🔊❗️ไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกกรณีค่ะ😔❗️
contact / ติดตาม
ig - @cpqstudies_

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News