สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ขอคำตอบ

บุรินทรวรวิทย์ พวน อย กิจกรรมทวีปยุโรปที่ 3 ให้นักเรียนเติมหมายเลขให้ถูกต้อง 18 12. ภูเขาสำคัญ PENNIES (อังกฤษ) KOOLEN (คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย URAL (กั้นเอเชีย ยุโรป อยู่ในรัสเซีย) 2 27 LI... APENNINES (อิตาลี) 4 PYRENEES (กั้นฝรั่งเศส สเปน) 5 19 DINARIC ALPS (ยูโกสลาเวีย BALKHAN (บัลแกเรีย ALPS (ผ่านสวิส-ออสเตรีย-อิตาลี-ฝรั่งเศส) BLACK FOREST (เยอรมัน) JURA (ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์) VOSGES (ฝรั่งเศส) SUDETEN (กั้นโปแลนด์ - เทค 1.5 CAUCASUS (รัสเซีย) 10. CARPATHIAN โรเมเนีย) 8 21 23 19 24 เนเธอร์แลนด์) 13 18 1 17 22 9. 24 25 ภูมิศาสตร์ ม.2 22 25 40 km CERITA 300mm 26 แม่น้ำสำคัญ RHINE (สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ยูโกสลาเวีย บัลแกเรีย โรมาเนีย) 26 VOLGA (รัสเซีย) 16 THAMES (อังกฤษ) SEINE (ฝรั่งเศส) URAL (รัสเซีย) TAGUS (โปตุเกส สเปน) PO (อิตาลี) VISTULA (โปแลนด์) ELSE (เยอรมัน) DNIEPER (รัสเซีย) DON - DONETS (รัสเซีย) DANUBE (เยอรมัน ออสเตรีย-ฮังการี เชค bNun 4. ww Sognefjord, Norway 14
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉