ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ช่วยหาวิธีทำโจทย์ข้อ13 กับ 27หน่อยค่ะ เฉลยข้อ13) 17,659.50บาท ข้อ27) 84.33

13. นายน้ำนิ่งต้องการเก็บเงินเพื่อวางเงินดาวน์ในการซื้อรถยนต์ โดยเขาวางแผนจะฝากเงินทุกปี เป็นเวลา 3 ปีโดยจะฝากเงินก้อนแรกจำนวน 5,000 บาท ในอีก 1 ปีข้างหน้า และเนื่องจากเงินเดือนของเขาจะขึ้นทุกปีดังนั้น เขาจึงจะฝากเงินเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นปีละ 10% หากอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 7% อยากทราบว่าในปีที่ 3 เขาจะมีเงิน ทั้งสิ้นเท่ากับเท่าใด 14. หลักทรัพย์ชนิดหนึ่งในวันนี้มีราคาเท่ากับ 1,300 บาท โดยหลักทรัพย์นี้ตกลงจะจ่ายผลตอบแทนให้ผู้

เคลียร์แล้ว จำนวนคำตอบ: 1