ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยอภิปรายหน่อยค่ะ เรื่องต่อมไร้ท่อ

๕๑5@ 1: นางสาวสมหญิงอายุ 41 ปี มาพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจําปี สมหญิงเล่าให้แพทย์ฟังว่า ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมารู้สึกหน้าบวมและมีนั้ๆหนักขึ้นมาเล็กน้อยทั้งที่มีอาการเบื่ออาหาร รู้สึกอ่อนเพลียและหนาว “จ่ย ในขณะที่คนรอบข้างรู้สึกร้อนมมีผิวหนังแห้ง ประจําเดือนมาไม่ปกติ แต่จะมีเลือดออกมามากในวันที่มี . ประจําเดือน แพทย์สังเกตพบว่าบริเวณลําคอของสมหญิงโตผิดปกติ 8!๐๐ส 1ร15: ส ต้า(ร่าปกติ 4ขนส (ศิเหดี[550ะ12นย/อ0 รย[เขไต่ (163) .1รพ มหตเจเล. .85 เทปคโ(๓อแทล|, 0.3-5 เทปส) /” ท ง” ท จีคับสับ ไรโ. ใน ดีดด โช6ตก บดเธแร: '0ิ6๕เ6ธร6ส (ดคุณ) ท่ามเท ห (เหหตุหรัชไธตธะ(รธรธรหธ5ร/ (กัดิส559 (นี, ช่มทกต่ปล ) ฝี้งาลับ “0.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0