แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย

มีหนังสือเกี่ยวกับเครื่องช่วยหายใจแนะนำไหมคะ ค่า tpl กับ Vmax คืออะไร

ventilator

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉