เคมี
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อย เราไม่เข้าใจเลย
เคมีอินทรีย

(พ. 0ล : ตังไนนลิงจุ0 ย ๑ ย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉