เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เคมีพื้นฐาน

417

3168

1

ข้อมูล

PPPPPPANN

PPPPPPANN

เคมีพื้นฐาน พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย
ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย
1. ธาตุและอะตอม
2. พันธะเคมี
3. ปริมาณสารสัมพันธ์
4. การคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย
5. การเตรียมสารละลาย
6. Thermochemistry
7. Chemical kinetics
8. Chemical equilibrium
9. กรด-เบส

หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

มีประโยชน์มากๆเลย

News