มหาวิทยาลัย
int.maths

int.maths

เพศ
หญิง
[inactive]
5th Year Medical Student | SCiUS
เรียนแพทย์แต่ไม่ชอบชีวะ 😭
*ไม่แจกไฟล์แล้ว*

โน้ต

จำนวนโน๊ต
12
จำนวนไลค์
2607

Q&A

จำนวนคำตอบ
44
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
7