เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ORCHEM ตอนที่ 1

484

6855

0

ข้อมูล

เอิร์ลไง

เอิร์ลไง

🍃🍃🍃🍃🍃🍃
303222 : Organic Chemistry I ❣️หน่วยกิต 3
เรียนตอนปี 1 เทอม 2 มหาวิทยาลัยบูรพา🌻

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News