เคมี
มหาวิทยาลัย

ช่วยเติมคำหน่อยค่ะ

กระบวนการฟอกเยื่อส่วนใหญ่จะใส่สาร_________ทำปฏิกิริยากับ________เพื่อให้ได้สารประกอบที่สามารถละลายในด่างได้

สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?