เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Biochem

329

3071

2

ข้อมูล

PPPPPPANN

PPPPPPANN

ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย
1. Enzymes
2. Enzymes kinetics
3. Metabolism and ATP synthesis
4. Carbohydrate
5. Lipid
6. Protein and amino acid
7. Nucleotide
8. Metabolic defect of carbohydrate
9. Metabolic defect of fat
10. Metabolic defect of protein
11. Metabolic defect of amino acid

หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ขอไฟล์ได้ไหม

ผู้เยี่ยมชม

ขอไฟล์หน่อยได้ไหมคะ😂

News