มหาวิทยาลัย
Dek-shortnote

Dek-shortnote

Study Science and technology Program in Biotechnology
Thammasat 85 | Biotech 🌱 25 | Gamma⚡
●Biology ●Chemisty ●Physics ●Math

โน้ต

จำนวนโน๊ต
1
จำนวนไลค์
24

Q&A

จำนวนคำตอบ
12
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

Kingdom Monera ปก
  • มหาวิทยาลัย
  • ชีววิทยา

Kingdom Monera

Dek-shortnote
24
0