คำตอบ

ใช้ Priority Rule นะคะ อันดับแรกต้องหา Chiral Carbon ให้เจอก่อน ( carbon ที่ทั้ง4แขนมี ligand ต่างกัน ) หลังจากนั้นให้พิจารณาลิแกนด์ตามหลักดังนี้ค่ะ ให้เขียนเลขกำกับไล่ไป1,2,3,4
1.เลขอะตอมมากที่สุด(เขียน1กำกับไว้)
2.เลขมวลมากที่สุด(กรณีเลขมวลเท่า)
3.หากเป็นตัวเดียวกัน ให้พิจารณาตัวถัดไป(คล้ายเรียงคำตามพจนานุกรม)
4.พันธะคู่นับเป็น2 เช่น C=O ให้พิจารณาเป็น C(-O)(-O)
หลังจากนั้นให้ไล่จาก 1->2->3->4 แล้วดูว่าหมุนทวนเข็มหร่อตามเข็ม หากหมุนทวนเข็มจะได้ว่าสารนั้นคือ S configuration หากตามเข็มจะได้ว่าสารนั้นคือ R configuration (จำว่าหมุนตามเข็มคือหมุนไปทางขวา(Right)->R)
มีกรณียกเว้นคือ หากตัวลำดับที่4 มีทิศทางพุ่งออกจากกระดาษ ให้กลับ R เป็น S หรือ S เป็น R (พื้นฐานน่าจะไม่ค่อยพบ แต่หากเรียนต่อไปจะพบได้มาก โจทย์ใช้เพื่อหลอก)

r,s configuration เคมีอินทรีย์
Knumayxstudy

จากข้อ 2 แก้เป็น (กรณีเลขอะตอมเท่า) พิมพ์ผิด เผื่อเจอไอโซโทปค่ะ ส่วนมากตัวลำดับที่ 4 จะเป็น H เพราะมีเลขอะตอมน้อยที่สุด และส่วนมากลำดับที่ 1 จะเป็น Halogen นะคะเนื่องจากเลขอะตอมมาก

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?