เคมี
มหาวิทยาลัย

มีใครทำโจทย์หรือสามารถสอนวิชาเคมีอินทรีย์เรื่องนี้ได้มั้ยคะ

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ND₂ •CH=CHCH₂CH₂CH₂ H₂/Ni 0 IC - 1² - CH₂ - CH₂ + Br₂ conc. HND 3 conc. H₂SO4 + HC₂-1-0-1-DG+ - →>> + +
เคมีอินทรีย์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉