คณิตศาสตร์

จำนวนหนึ่งมี2หลัก เลขโดดในหลักสิบมากกว่าเลขโดดในหลักหน่วยอยู่3เเละจำนวนนี้มีค่าน้อยกว่าผลบวกของกำลังสองของเลขโดดในหลักหน่วยเเละเลขโดดในหลักสบอยู่4จงหาว่าจำนวนดังกล่าวคือจำนวนใด
#โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสอง
#สมการต้องเป็นสมการเชิงเส้นตัวเเปรเดียว
#ช่วยหน่อยนะคะด่วนมากค่ะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ