เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตศาสตร์ ม.3(รวม)

1601

22106

2

ข้อมูล

pn.

pn.

มัธยมต้น 3

🥣พื้นที่ผิวและปริมาตร
🐮การแยกตัวประกอบของพหุนาม
🍼พาราโบลา
🫖สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
🕯ตรีโกณมิติ
⛸แผนภาพกล่อง

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณจ้า

pn.
Author pn.

แงงง ขอบคุณคั้บบบ🙇🏻‍♀️💗

News