เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[Math]สรุปปลายภาค ม.2 เทอม2

519

10223

1

ข้อมูล

jubstx65

jubstx65

อันนี้เราทยอยลงของม.2ให้นะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะ🙂
Topics👇🏻
- ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
- จำนวนจริง ( ตรรกยะ-อตรรกยะ , รากที่สอง , รากที่สาม )
- การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- เส้นขนาน

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้