เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตศาสตร์ ม.2

816

8144

0

ข้อมูล

pxns_12

pxns_12

มัธยมต้น 2

บทที่ 1 สถิติ
บทที่ 2 ความเท่ากันทุกประการ
บทที่ 3 เส้นขนาน
บทที่ 4 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
บทที่ 5 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News