สังคมศึกษา

หาในเน็ตไม่เจอช่วยหน่อยครับ ทวีปแอฟ

ไยเนที3 ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศ ด โดยรวมแล้วอากาศมีลักษณะ. ชือในแผนที่ เส้นหมายเลข 1 คือ เส้น #:
ทวีปแอฟริกา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ