สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ข้อที่5เราต้องทำยังไงคะพี่ๆ

เลขที่....... ใบงาน เรื่อง องค์ประกอบแผนที่ คำชี้แจง ให้นักเรียนบอกชื่อองค์ประกอบของแผนที่ตามหมายเลข พร้อมทั้งบอกความหมาย ความสำคัญของแต่ ละองค์ประกอบ และตอบคำถามตามที่กำหนดให้ถูกต้อง แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา 20 W 401 201 601 มาตราส่วน 1 : 52,000,000 2 3 500 0 1,000 10 1 ม ท า ส ม ท ร ทวีปยุโรป อดแลน พี กล่าว ก.ดอร์ m 1 คาบสมุทรอานาโตเลีย 4.มาตรา - ทวีปเอเชีย ไปส ทะเลทรายเรีย 1 10 14 20 20% 20 № มก.คะแน Moaña, 3718 คาบสมุทรไอบีเ เลือกเขาแอคลาส คน 40 ทะเล สาบสูงทางด กา ย 19 นมเล บริเวณกึ่งทะเลทรายซาเฮล ที่ราบ จอส สลาฟโคล มาดาม 2-405 BUT สาวบน KUZ สูงฟูลาจาโลน เส คำอธิบายสัญลักษณ์ ภูเขา A ภูเขาไฟ - ทางน้ำ แหล่งน้ำ ระดับความสูง (เมตร) 3.000 2,000 1,000 ท 400 200 0 Projection: Azimuth Euan ก.ซาร์ดิเนีย ก.ปริน ป ก.เขาเบ มหาสมุทร แอตแลน - ก นกพอร์ท ที่รวบสูงลิเบีย ค.บอลชาน ทรายเบีย เททรายอีสเทิร พ.ย 197 3415 ที่ราบสู ลุ่มน้ำคองโก ราบสูง A รายคาลาธ 40g14 ว ทะเลทราย VALTO 24974 โก S นมโปรด 46:0 เอธิโอเปีย C AC Con เส้นทรอปิคอยฟแดนเซอร์ 4 n ทะเลทราย คาบสมุทรโซมาเล่น 180015199 Zonn ทะเลทรายอาหรับ เดินทาง ท a soo 1.500 n. บก.คอโมโรส arisiar 2250 เสียง เส้นศูนย์สูตร มหาสมุทร อินเดีย 12% 30 N กว่า 24 ทั้งไทย #4718 ABITH 17ทนานนท์ เทือก ve 3402 COPYRIGHT © Aksom CharoenTat ACT, Co. L los FLUNYLBLA'U 10 N 10'S
1. หมายเลข 1 คือ มีความหมายคือ มีความสำคัญคือ... 2. หมายเลข 2 คือ มีความหมาย คือ มีความสำคัญ คือ 3. หมายเลข 3 คือ ชื่อ มีความหมาย คือ มีความสำคัญ คือ.. 4. แผนที่ที่กำหนด คือ แผนที่แสดง 5. จากแผนที่ สามารถแปลอัตรามาตราส่วนกับพื้นที่จริงได้ว่า ชั้น เลขที่
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?