คณิตศาสตร์

ขออนุญาตสอบถาม2ข้อนี้หน่อยนะคะ
พอดีทำไม่ได้เลยค่ะ🧡

09:15 ศ. 9 ส.ค. งง11 30 33% ส เจ๒ ๑ 22 27 @ ๑ “ว) ( 2๐ 1 ต๊ะมีเงิน 100 บาท นําไปซื้อสั้ม 3 กิโลกรัม มังคุด 3 กิโลกรัม จะเหลือเงิน
09:14 ศ. 9ส.ค. ง| = 33% 8

คำตอบ