คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

มีใครพอจะรู้มั้ยคะ•~•
ช่วยหาคำตอบหน่อยนะคะ

19:57 น. ใบงานที่ 1 เรื่อง การทดลองสุ่ม (1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 รายวิชา คณิตศาสตร์ 6 รหัสวิชา ค23102 ชื่อ - สกุล จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทดลองสุ่ม 2. โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 3 ครั้ง 3. การทอดลูกเต๋า 1 ลูก 2 ครั้ง (i) เรื่อง ความน่าจะเป็น ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขั้น คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทดลองสุ่มต่อไปนี้ (ข้อละ 1 คะแนน) 1. เพศของบุตรในครอบครัวที่มีบุตรสามคน U 4.00 v 46 27 KB/S เลขที A

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉