มัธยมปลาย
studyluckyjje1289

studyluckyjje1289

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
IG :Studyluckyjie1289

โน้ต

จำนวนโน๊ต
72
จำนวนไลค์
13150

Q&A

จำนวนคำตอบ
12
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
2

สมุดโน้ตสาธารณะs

[รีวิวmayitutoryou] สรุปแคลคูลัส ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

[รีวิวmayitutor...

studyluckyjje1289
94
0
[รีวิวmayitutoryou] สรุปexpo ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

[รีวิวmayitutor...

studyluckyjje1289
17
0
[รีวิวmayitutoryou] สรุปลำดับและอนุกรม🧸💫📙 ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

[รีวิวmayitutor...

studyluckyjje1289
133
0
[รีวิวmayitutoryou] สรุปจำนวนจริงที่ควรรู้!!!!🫓💫⚡🪐 ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

[รีวิวmayitutor...

studyluckyjje1289
164
1
[uni] Another,Other,Others ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

[uni] Another,O...

studyluckyjje1289
7
0