พระพุทธศาสนา

สุตมยปัญญา,จินตมยปัญญา ขอความหมายของสองคำนี้หน่อยค่ะ?😃

คำตอบ

สุตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังและการได้อ่านเป็นปัญญาที่เกิดจากการเล่าเรียน และ จินตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการคิดการพิจารณาไตร่ตองหาเหตุผลค่ะ😝

F'FERN"DIMON

ขอบคุณค่า

แสดงความคิดเห็น